Agenda

Innovationsagendan är klar!

Efter nästan ett års arbete ligger den klar, den strategiska innovationsagendan för geoenergi.

Syftet har varit att skapa en strategi för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation gentemot näringsliv och myndigheter i Sverige.

Nu finns den strategiska innovationsagendan som en startbana för det fortsatta arbetet.

Och titeln på agendan är detsamma som dess syfte: Energin under mark ska upp till ytan.

Läs den här!

Har du synpunkter?
Välkommen att kontakta projektledaren Oskar Räftegård!