Arbetsgruppen har haft sitt första möte

Gruppen som arbetar med att ta fram en strategisk innovationsagenda (SIA) för geoenergi hade sitt första möte 7 mars. Eftersom personerna är spridda över landet satt några i Stockholm och några i Lund och hade kontakt via länk.

Som grund för arbetet fick arbetsgruppen information om vad en SIA är: Ett fristående mål- och visionsdokument som definierar ett strategiskt innovationsområde.

Den ska samla branschen och beskriva nödvändiga insatser för att utveckla och förnya området och därigenom nå identifierade mål.

Visionen för arbetet är att agendan ska ha relevans för omställningen mot ett hållbart energisystem, karaktäriserat av att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

I förlängningen ska det innebära fler arbetstillfällen, kompetenshöjning och exportmöjligheter inom dessa områden.

Arbetsgruppen diskuterade olika behov ur mycket brett perspektiv:

  • Behov under mark (exempelvis borrteknik, kollektorer)
  • Behov som finns i samverkande system (värmepump)
  • Behov inom humaniora/tvärvetenskap
  • Behov av marknadsinsatser, kommersialisering, affärsmodeller, utrullning i stor skala
  • Behov inom policy, styrmedel, lagar, normer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *