Författararkiv: RagnhildBe

Agendan är klar!

Efter nästan ett års arbete ligger den klar, den strategiska innovationsagendan för geoenergi.

Syftet har varit att skapa en strategi för att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation gentemot näringsliv och myndigheter i Sverige.

Nu ligger startbanan klar för det fortsatta arbetet.

Och titeln på agendan är detsamma som dess syfte: Energin under mark ska upp till ytan.

Läs den här!

Nu stänger vi enkäten – tack för alla svar!

Under sommaren har ett utkast till Strategisk innovationsagenda för geoenergi legat öppet för läsning och kommentarer via denna webbsida. Vi har fått många och värdefulla svar – tack för dem!

Nu har vi stängt enkäten och gått in i nästa fas. Texterna ska bearbetas inför en workshop på Geoenergidagen 12-13 oktober – hoppas ni är med där!

I slutet av året ska agendan ligga klar – som en startbana för det fortsatta arbetet med att få upp energin under mark till ytan.

Har du fler åsikter du vill lämna? Välkommen att kontakta projektledaren Oskar Räftegård!

Nu finns ett utkast till agenda

Nu finns ett utkast. Till sist.

Det har tagit tid att gå från spretande förslag med hundratalet olika insatser till överlappande men sammanhängande insatsområden. Geoenergi är långt ifrån en enhetlig bransch.

Utkastet är inte på något sätt komplett. Det finns såväl luckor att fylla igen som behov att prioritera vad som är viktigast. Förhoppningsvis vill du bidra med din kompetens att göra utkastet bättre.

Vi håller som bäst på att lägga upp det som ett webbformulär i korta kapitel med tillhörande röstningsknappar och kommentarsfält.

Stay tuned!  Räknar med att det läggs upp senast måndag 4 juli, nådens år 2016.

Oskar,
projektledare