Deltagare

Projektledning
Oskar Räftegård, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – projektledare
Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum (SGC) – vice projektledare
Ragnhild Berglund, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – kommunikatör

Arbetsgruppen
Johan Barth, Geotec
Mattias Gustafsson, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Göran Hellström, Neoenergy
Saqib Javed, Lunds Tekniska högskola och Chalmers
Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)
Pelle Lundqvist, KTH
Johan Tjernström, Akademiska Hus