Finansiär och tidplan

Det är Energimyndigheten som finansierar projektet Geoenergi-SIA.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svenskt Geoenergicentrum har fått 400 000 kr för att utveckla denna strategiska innovationsagenda för geoenergi.
Arbetet pågår under 2016.

Tidplan 2016
11 januari: Projektet startar.
7 mars: Arbetsgruppen har möte.
Mars-juni: Arbetsgruppen tar fram ett intresseväckande utkast till agenda.
1 juli: Utkastet till agenda publiceras på webbsidan – kom gärna med åsikter!
31 augusti: Sista dag för att komma med synpunkter på utkastet.
September: Fortsatt arbete med agendan.
Början av oktober: Den preliminära agendan är klar och publiceras på webbsidan.
Oktober: Var med och diskutera agendan på Geoenergidagen (12-13 oktober) samt på Kyl- och värmepumpdagen (21 oktober).
22 december: Den strategiska innovationsagendan är klar – projektet avslutas.