Om geoenergi

Geoenergi är solenergi som mellanlagrats i marken. Det är Sveriges tredje största förnybara källa, större än vindkraften.

För allmänheten är geoenergi förknippat med bergvärmepumpar. Värmepumpar är maskiner. Geoenergi är källan. Geoenergi används både för värmning och kylning, med eller utan värmepump.