Hur kan geoenergi användas?

Geoenergi kan tas tillvara från markens översta 400 meter. Det finns flera sätt att göra det:

  • Bergvärme och bergkyla med eller utan värmepump
  • Jordvärme med eller utan värmepump
  • Sjövärme och sjökyla med eller utan värmepump
  • Grundvattenvärme och grundvattenkyla med eller utan värmepump
  • Energilagring i jord, grundvatten, berg och gropar i eller under marken

Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar för geoenergi. Här finns cirka 450 000 anläggningar av olika slag. Majoriteten är bergvärmepumpar för villor.

Geoenergi kan användas på flera sätt för att bidra till utvecklingen av ett hållbart och energitryggt samhälle:

  • Värmning och kylning av byggnader
  • Matproduktion (växthus, fiskodling)
  • Drivmedelsförsörjning (biogasanläggningar, algodling)
  • Infrastruktur (halk-/isbekämpning på broar, vägavsnitt, hamnar, tågväxlar, gatukorsningar)
  • Folkhälsa (vintercykling, isfria idrottsanläggningar)

Geotermi är en annan teknik där värme från radioaktivt sönderfall i jordskorpan och värmeledning från jordens inre tas tillvara på stort djup (mer än 800 meter). I Sverige är potentialen för geotermi liten – det finns bara en enda anläggning, i Skåne.

Delar av dessa fakta är hämtade från webbsidan geoenergicentrum.se – där kan ni läsa ännu mer om geoenergi.