Vad är geoenergi?

Akviferlager - av Louise Quistgaard

Illustration: Louise Quistgaard

Geoenergi är – kort uttryckt – solenergi som mellanlagrats i marken.

Det är fri förnybar värme och kyla från sol, vind och nederbörd. Men det är också aktiv lagring i marken av exempelvis överskottsvärme från en byggnad under sommaren för återanvändning under vintern.

Geoenergi är alltså ett samlingsnamn för berg-, sjö- och markvärme, men också för kyla som hämtas (eller lagras) i berggrund, mark eller vatten.

Geoenergi används i huvudsak inom tre system:

  • Bergvärme – vanligen i form av ett enda borrhål som försörjer en villa med värme genom värmeväxling.
  • Borrhålslager– där flera tätt liggande borrhål kopplas ihop för att ge värme och/eller kyla till större fastigheter.
  • Akviferlager – då kyla och värme säsongslagras i naturliga grundvattenmagasin.

Geoenergi är Sveriges tredje största förnybara källa, större än vindkraften. Den är en viktig resurs vid utvecklingen mot ett hållbart och energitryggt samhälle.

2015 levererade geoenergin cirka 16 TWh värme och 1-2 TWh kyla i Sverige.

Delar av dessa fakta är hämtade från webbsidan geoenergicentrum.se – där kan ni läsa ännu mer om geoenergi.