Om projektet

Syftet med detta projekt är att skriva en agenda som både synliggör geoenergins forsknings- och utvecklingsbehov och dessutom skapar en strategi för att nå det övergripande målet: Energin under mark ska upp till ytan.